Διπλωματικές Εργασίες

 1. Μουραβλιάνσκυ Νικόλαος,  Ανάλυση ακτινογραφικών εικόνων για τη διάγνωση, την εκτίμηση της πρόγνωσης και την παρακολούθηση της εξέλιξης  της οστεοχονδρίτιδας του ισχίου, ΕΜΠ, 1996.
 2. Ξυνογαλάς Σταύρος, Ρουσσάκη Ιωάννα, “Εφαρμογές της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων και της γραφικής με υπολογιστές στη βιοϊατρική”, ΕΜΠ, 1997.
 3. Αρτίκης Τριαντάφυλλος, “Μικροκυματικές διατάξεις φασικής σύνθεσης για βιοϊατρικές εφαρμογές”, ΕΜΠ, 1997.
 4. Αναστασοπούλου Κυριακή, “Εφαρμογή τεχνικών μη-γραμμικής βελτιστοποίησης για επίλυση του προβλήματος της περιθλαστικής τομογραφίας”, ΕΜΠ, 1997.
 5. Μουγιακάκου Σταυρούλα, “Μη επεμβατική μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης αίματος με διάταξη διόδων Laser”, ΕΜΠ, 1997.
 6. Μήτσης Γεώργιος, “Εστίαση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας παλμών μικρής διάρκειας σε βιολογικούς ιστούς”, ΕΜΠ, 1997.
 7. Ντάσης Ευθύμιος, “Εφαρμογή του Fourier Volume Rendering αλγορίθμου για τη σύγχρονη εξαγωγή ψηφιακά ανακατασκευασμένης ακτινογραφίας (DRR)», ΕΜΠ, 1998. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου, 1999. Βραβείο ΤΕΕ, 2000.
 8. Βλάχος Ιωάννης, “Ανάπτυξη νέων τύπων τερματικών συσκευών για κινητές επικοινωνίες”, ΕΜΠ, 1999.
 9. Συμεωνίδης Έκτορας, “Επίλυση προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας με χρήση της μεθόδου FDTD”, EMΠ, 1999.
 10. Μαράντης Διονύσης, “Φασματομετρία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού”, EMΠ, 1999.
 11. Κουλουρίδης Σταύρος, “Υβριδική μέθοδος ΜοΜ/MΑS για τη μελέτη  της αλληλεπίδρασης φορητής τηλεφωνικής συσκευής και κεφαλιού χρήστη”, ΕΜΠ, 1999.
 12. Ζαχαράκη Ευαγγελία, “Προσομοίωση της εξέλιξης καρκινικών όγκων και της απόκρισής τους σε ακτινοθεραπευτικά σχήματα με τη χρήση μεθόδων Monte-Carlo και αυτομάτου ελέγχου”, ΕΜΠ, 1999.
 13. Σαρηγιάννη Χριστιάννα-Παρασκευή, “Αναγνώριση και ταξινόμηση προτύπων χρωμοσωμάτων. Εφαρμογή στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του ουροποιητικού συστήματος”, ΕΜΠ, 1999.
 14. Πρωτοπαππάς Βασίλειος, “Ανάπτυξη και σύγκριση τεχνικών παρεμβολής για την τρισδιάστατη απεικόνιση οργάνων του ανθρώπινου σώματος”, ΕΜΠ, 1999.
 15. Βουλδής Άγγελος, “Χρησιμοποίηση της μεθόδου των βοηθητικών πηγών (MAS) για την αριθμητική επίλυση προβλημάτων ηλεκτρομαγνητισμού”, ΕΜΠ, 2000.
 16. Λάσκος Δημήτριος, “Μελέτη και σχεδίαση νέου τύπου κεραίας και συσκευής φορητού τηλεφώνου για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του ανθρώπινου κεφαλιού σε ακτινοβολία”, ΕΜΠ, 2000.
 17. Παπακώστας Δημήτριος, “Διαγνωστικές εφαρμογές των παλμικά διαμορφωμένων μικροκυματικών σημάτων”, ΕΜΠ, 2000.
 18. Πετράκης Αναστάσιος, “Εφαρμογή της μεθόδου FDTD για την επίλυση προβλημάτων βιοηλεκτρομαγνητισμού”, ΕΜΠ, 2001.
 19. Πέτικας Ισίδωρος,  “Μελέτη της ελικοειδούς κεραίας για τερματικές συσκευές κινητών επικοινωνιών”, ΕΜΠ, 2001.
 20. Μαριόλη Αντιγόνη, “Επίδραση της γονιδιακής κατάστασης των καρκινικών όγκων στην απόκρισή τους στην ακτινοθεραπεία. Τετραδιάστατη προσομοίωση”, ΕΜΠ, 2002.
 21. Ράμμος Περικλής, “Πρόσκτηση και παρουσίαση τρισδιάστατων ιατρικών δεδομένων”, ΕΜΠ, 2003.
 22. Γούσιας Ιωάννης, “Ανάλυση της υφής αθηρωματικής πλάκας καρωτίδας από εικόνες υπερήχων β-σάρωσης”, ΕΜΠ, 2003.
 23. Κάραλη Ευαγγελία, “Ανάπτυξη τεχνικών ευθυγράμμισης ιατρικών δεδομένων”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2003.
 24. Γιαννακάκης Γιώργος, “Aνάπτυξη συστήματος υποστήριξης διάγνωσης ψυχικών ασθενειών με χρήση προκλητών εγκεφαλικών δυναμικών”, ΕΜΠ, 2003.
 25. Τσούμπας Χάρης, “Υλοποίηση και αξιολόγηση αλγορίθμων εκτίμησης σκέδασης στην τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων», ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2004.
 26. Κριεζίας Κώστας, “Ανάπτυξη επαναληπτικών αλγορίθμων ανακατασκευής τομογραφικών εικόνων”, ΕΜΠ, 2004.
 27. Βαλαβάνης Ιωάννης, “Ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος υποστήριξης διάγνωσης εστιακών βλαβών ήπατος από εικόνες αξονικής τομογραφίας με χρήση χαρακτηριστικών υφής και τεχνικών πολλαπλής ταξινόμησης”, ΕΜΠ, 2003. Βραβείο Κληροδοτήματος  Δ. Θωμαΐδου, 2004.
 28. Περιστέρης Θεόδωρος, “Υπολογιστική υποστήριξη κλινικών αποφάσεων ακτινοθεραπείας με χρήση μεθόδων βιοπληροφορικής: Βελτιστοποίηση πρωτότυπου τετραδιάστατου προσομοιωτικού προτύπου απόκρισης καρκινικών όγκων στην ακτινοθεραπεία”, ΕΜΠ, 2004.
 29. Προύντζου Κατερίνα, “Ανάπτυξη υβριδικού μοντέλου προσομοίωσης του μεταβολισμού της γλυκόζης σε ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1”, ΕΜΠ, 2004.
 30. Δημόπουλος Αλέξανδρος, “Μελέτη κίνησης αθηρωματικών πλακών καρωτίδας από ακολουθίες υπερήχων Β-σάρωσης”, ΕΜΠ, 2004.
 31. Παπαθανασοπούλου Ξανθή, “Εφαρμογή της υπολογιστικής τεχνικής mΜAS για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών και της κεφαλής χρήστη”, ΕΜΠ, 2004.
 32. Στοΐτσης Γιάννης, “Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης κίνησης και υφής από εικόνες υπερήχων β-σάρωσης”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2004
 33. Πετρή Ασπασία, “Θέματα ασφάλειας κατά τη χρήση τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών: Μελέτη τερματικής κεραίας δύο συχνοτήτων (900/1800 ΜHz)”, ΕΜΠ 2004.
 34. Παππάς Ευάγγελος “Πρόγνωση δευτεροταγούς δομής πρωτεϊνών”, ΕΜΠ, 2004.
 35. Μπαλκίζας Θωμάς, «Ανάπτυξη Αλγορίθμου Αυτόματης Κατάτμησης Εικόνων Καρωτίδας από Υπερήχους», ΕΜΠ, 2005.
 36. Σακέλιος Νίκος, “Μελέτη Τεχνικών διόρθωσης σκέδασης με χρήση μεθόδων Monte-Carlo, στην πλατφόρμα προσομοίωσης GATE”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 37. Γιαννακάκης Γεώργιος, “Ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφικού σήματος με εφαρμογές στην επιληψία και τις μαθησιακές δυσκολίες” , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 38. Tσιαπάρας Νίκος, “Ανάλυση προκλητών εγκεφαλικών δυναμικών με χρήση μετασχηματισμού κυματιδίου με στόχο την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 39. Ψεγιαννάκης Αναστάσιος, “Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος βάσης δεδομένων για αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία βιντεο-ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 40. Περάκης Δημήτριος, “Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων εγκεφαλικών δομών με έμφαση στα βασικά γάγγλια και τη διερεύνηση της εμπλοκής τους στη νόσο του Parkinson”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 41. Νικολάου Θεόδωρος, “Πειραματική μελέτη διαμορφωμένων σημάτων διέγερσης στη υπερηχογραφία”, ΕΜΠ, 2005.
 42. Τσακανίκας Βασίλης, “Συγκριτική μελέτη της απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ισχύος κατά τη χρήση τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών από παιδιά και ενήλικες“, ΕΜΠ, 2005.
 43. Τρίαντος Βασίλης, “Επίλυση προβλημάτων βιο-ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων με την αριθμητική μέθοδο FDTD”, ΕΜΠ, 2005.
 44. Καρακατσάνης Νικόλαος, “Μοντελοποίηση συστημάτων τομογραφίας εκπομπής με μεθόδους Monte Carlo και χρήση του λογισμικού GATE”, ΕΜΠ, 2005.
 45. Γερασόπουλος Βασίλειος, «Συμπίεση Ψηφιακών Εικόνων με Βάση τη Θεωρία των Fractals», ΕΜΠ, 2005.
 46. Λέφα Μαρία, “Εντοπισμός και Απεικόνιση της Ηλεκτρικής Δραστηριότητας του εγκεφάλου με χρήση Παραμετρικών Μεθόδων &Μεθόδων Κατανεμημένων Πηγών”, ΕΜΠ, 2006.
 47. Μπουντούνη Ελίζα, “Τεχνικές Προσδιορισμού και Απεικόνισης Επιληπτογόνων Εστιών από Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές Καταγραφές”, ΕΜΠ, 2006.
 48. Σκουλαρίκης Γρηγόρης, “Μελέτη της Συνδεσιμότητας Περιοχών του Εγκεφάλου με Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων σε Δεδομένα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας”, ΕΜΠ, 2006.
 49. Χαντζής Χρήστος, “Εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Ανεξάρτητων Συνιστωσών (ICA) σε Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) επιληψίας”, EMΠ, 2006. 
 50. Μπαστούνη Έφη, “Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου Παραμόρφωσης του Τοιχώματος της Καρωτίδας”, ΕΜΠ, 2006.
 51. Κοροπούλη Βασιλική, “Προσομοίωση της διαδικασίας παραγωγής εικόνων και ακολουθιών εικόνων υπερήχων Β-σάρωσης της καρωτίδας”, ΕΜΠ, 2006.
 52. Ανδρεάδης Ιωάννης, «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Σχήματος Ταξινόμησης για τη Διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού», ΕΜΠ, 2006.
 53. Φλώρος Ξενοφώντας, «Αλγόριθμοι Προεπεξεργασίας και Ταξινόμησης Δεδομένων Φασματογραφίας Μάζας», ΕΜΠ, 2006.
 54. Δημητρακόπουλος Ιωάννης, « Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανάλυσης Ιατρικών Εικόνων: Εφαρμογή στην Απεικόνιση Αγγείων με Υπερήχους», ΕΜΠ, 2006.
 55. Μούτσιος Δημήτριος, « Μοντελοποίηση του Στεφανιαίου Δικτύου με Χρήση του Υπολογιστικού Πακέτου CMISS και της Θεωρίας των Fractals», ΕΜΠ, 2006.
 56. Κωνσταντίνου Ιωάννης, «Προσομοίωση Αγγειακού Δικτύου Καρκινικών Όγκων με Χρήση της Θεωρίας των Fractals», ΕΜΠ, 2006.
 57. Τζάλλας- Ρέγκας Γεώργιος, «Ανάπτυξη Μοντέλων Νευρώνων του Υποθαλαμικού Πυρήνα», ΕΜΠ, 2006.
 58. Τσαγκρασούλης Δημοσθένης, «Μοντελοποίηση του Βρογχικού Δέντρου Των Ανθρώπινων Πνευμόνων με την Χρήση Fractal Δομών», ΕΜΠ, 2006.
 59. Σπανού Ειρήνη, “Ανίχνευση Παθολογίας στην Επιληψία με Χρήση Μεθόδων Υπολογισμού Κλασματικής Διάστασης σε ΗΕΓ Καταγραφές”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006. 
 60. Μπούκης Σπύρος, “Ανάπτυξη Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (Graphical User Interface) για την Δημιουργία Μακροεντολών Προσομοίωσης (Macrofiles) Στο Πακέτο Λογισμικού GATE”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ 2006.
 61. Περάκης Δημήτρης, “ Study of the Functional Ypothesis of Action Selection in the Basal Ganglia”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ 2006.
 62. Παυλόπουλος Γιάννης,«Ανάπτυξη Μεθόδου Νευρωνικών Δικτύων Γενετικού Προγραμματισμού για τη Διερεύνηση του Γενετικού και Περιβαλλοντικού Υποστώματος Νόσων», ΣΕΜΦΕ, 2007 Βραβείο Κληροδοτήματος  Δ. Θωμαΐδου.
 63. Παρασύρης Αναστάσιος, «Μοντελοποίηση Ιατρικών Απεικονιστικών Συστημάτων PET για την Μελέτη Βελτιστοποίησης της Χορηγούμενης Δόσης», ΕΜΠ, 2007.
 64. Αλεξανδρίδου Αναστασία, « Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής με Σκοπό τη Βέλτιστη Ταυτοποίηση Πεπτιδίων και Πρωτεϊνών από Δεδομένα Πρωτεωμικής Ανάλυσης», ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2007 Βραβείο Κληροδοτήματος  Δ. Θωμαΐδου.
 65. Σκανδάλη Μαρία- Ελένη, «Μοντελοποίηση ενός Mouse-sized Απεικονιστικού Συστήματος με Χρήση των Τεχνικών Προσομοίωσης Monte- Carlo», ΕΜΠ, 2007.
 66. Γεωργίου Μαρία & Φυσικόπουλος Λευτέρης, « Βελτιστοποίηση Παραμέτρων Κατευθυντήρα Λεπτής Οπής (Pinhole Collimator)  στην Μονοφωτονική Υπολογιστική Τομογραφία Εκπομπής ( SPECT)», ΕΜΠ, 2007.
 67. Ροπόδη Αθηνά, «Υπολογιστική Προσομοίωση Κάμερας S.P.E.C.T. Δύο Κεφαλών», ΕΜΠ, 2007.
 68. Γκολφινόπουλος Γεώργιος, « Μαθηματική Μοντελοποίηση της Παραμόρφωσης του Τοιχώματος της Καρωτίδας», ΕΜΠ, 2008.
 69. Παπαδημητρίου Δημήτριος,  “Μη Γραμμική Επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για την Πρόβλεψη Επιληπτικών Κρίσεων”, EMΠ, 2008. 
 70. Χαριτωνίδης Νικόλαος, “Υπολογιστικές Μεθοδολογίες για τη Διαχείριση και Ανάλυση Μακράς Διάρκειας Video−Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος”, EMΠ, 2008.
 71. Γκιόξη Ειρήνη, “Ανάλυση συγχρονισμού σε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα επιφανείας με στόχο την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων”, ΕΜΠ, 2008.
 72. Χατζηστέργος Σεβαστιανός, “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Εκτίμησης της Πυκνότητας του Μαστού από Εικόνες Μαστογραφίας”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 73. Κριεζίας Κωνσταντίνος, «Υλοποίηση και Βελτιστοποίηση Επαναληπτικών Αλγορίθμων Ανακατασκευής Εικόνων SPECT», ΕΜΠ, 2008.
 74. Παππάς Ευάγγελος, «Στατιστική και μη Παραμετρική Ανάλυση Δεδομένων με Σκοπό  την Ανίχνευση Επιδράσεων Γενετικών Παραγόντων, Φύλου και Ηλικίας στον Δείκτη Μάζας Σώματος», ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 75. Τσέτσου Επιστήμη «Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος για την Αυτόματη Κατηγοριοποίηση Όγκων από Εικόνες Ψηφιακής Μαστογραφίας με Χρήση Υπολογιστικής Όρασης και Εξόρυξης Δεδομένων», ΕΜΠ, 2008.
 76. Μουζακίτης Παναγιώτης, «Μελέτη Ακτίνας Ποζιτρονίου σε Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου (PET) με Χρήση Υπολογιστικού Πακέτου GATE», ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2008.
 77. Κέντρος Σωτήριος, «Ανοιχτή πλατφόρμα για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφορίας σε περιβάλλον κινητών επικοινωνιών», ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 78. Περάκης Γεώργιος, “Αριθμητική μελέτη της επίδρασης της τοποθέτησης τερματικής συσκευής κινητών επικοινωνιών στην απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το κεφάλι του χρήστη”, ΕΜΠ, 2009.
 79. Γεραγγέλου Αθηνά, Ευθυμία Δ. Βόκαλη, “Πειραματικός Σχεδιασμός για την Αποτίμηση της Επίδρασης της Ακτινοβολίας Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς στις Καταγραφές Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και Προκλητών Δυναμικών κατά τη Διάρκεια Ακουστικού Ερεθίσματος”, EMΠ, 2009.
 80. Ξενικού Μόνικα-Φιλίτσα, “Μελέτη Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με βάση μεγέθη από τη θεωρία πληροφορίας”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 81. Λέκκας Αλέξανδρος, “Εξαγωγή ποσοτικών μεγεθών συγχρονισμού εγκεφαλικής δραστηριότητας”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.  
 82. Γαστουνιώτη Αιμιλία, “Ανάλυση της κίνησης του αρτηριακού τοιχώματος από εικόνες υπερήχων με χρήση μεθόδων προσαρμοστικής ταύτισης περιοχών ”, ΕΜΠ 2009.
 83. Κούρκαφας Γεώργιος, “Εκτίμηση της κίνησης από εικόνες spin-tagging MRI με χρήση μεθόδου αρμονικής φάσης (HARP)”, ΕΜΠ, 2009.
 84. Δασκαλάκη Ελένη, «Σχεδίαση, Ανάπτυξη και In Silico Συγκριτική Αξιολόγηση Ελεγκτών Κλειστού Βρόχου για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1», ΕΜΠ, 2009.
 85. Νικόλαος Δίκαιος, «Διόρθωση Σκέδασης σε Τομογράφο Εκπομπής Ποζιτρονίων»,ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 
 86. Καφώρου Μυρσίνη, «Αναγνώριση Διπλώματος Πρωτεϊνών με Χρήση Δικτύων Ομοιότητας & Γενετικών Αλγορίθμων», ΕΜΠ, 2009.
 87. Ζάννος Σολομών, «Στατιστικός Διαχωρισμός &Συσχέτιση Δυναμικών Τοπικού Πεδίου από Πολλαπλά Καταγραφικά Ηλεκτρόδια κατά τη Διαδικασία εν τω βάθει Διέγερσης του Εγκεφάλου», ΕΜΠ, 2009.
 88. Χαρίτου Αδαμαντία- Ιωάννα, «Αυτόματη Εύρεση και Στατιστική Κατηγοριοποίηση Νευρικών Σημάτων του Υποθαλαμικού Πυρήνα που Προκύπτουν από Καταγραφές Μικρο-ηλεκτροδίων», ΕΜΠ, 2009.
 89. Κορδά Αλεξάνδρα, «Μη Γραμμική Ανάλυση Αιτιακών Αλληλεπιδράσεων σε Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα», ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2010.
 90. Καραγιάννης Αλέξανδρος, «Μέθοδοι για Ανίχνευση & Χαρακτηρισμό Βιοσημάτων σε Θορυβώδεις Χρονοσειρές Βασισμένοι στο Μετασχηματισμό Hilbert- Huang», ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2010.
 91. Παπαβασιλείου Βασίλειος, «Πρόβλεψη Νευρωνικών Εκπολώσεων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου με τη Χρήση Μοντέλου Φυσιολογικής Λειτουργίας της Απόκρισης», ΕΜΠ, 2010.
 92. Ράιδου Ρενάτα- Γεωργία, «Ανάπτυξη Εργαλείων Λογισμικού &Χρήση Τεχνικών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων για την Ανάλυση Απεικονιστικών Ευρημάτων Ορθοπεδικού Ενδιαφέροντος», ΕΜΠ, 2010.
 93. Αντωνίου Ζήνων, «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων Μαστογραφικών Ευρημάτων & Εικόνων για την Συνδυασμένη Αξιολόγηση Ακτινολόγων & Μηχανών», ΕΜΠ, 2010.
 94. Γαλάνη Θεοδώρα, «Ανάπτυξη ΑΟΔ Αλγορίθμου για τον Έλεγχο της Συγκέντρωσης της Γλυκόζης σε Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1», ΕΜΠ, 2010.
 95. Προίσκου Επιστήμη, «Ανάλυση της Κίνησης του Αρτηριακού Τοιχώματος από Εικόνες Υπερήχων με την Χρήση της Μεθόδου Ταύτισης Περιοχών και Διαφορετικών Κριτηρίων Σύγκρισης», ΕΜΠ, 2010.
 96. Σμπόνιας Νικόλαος, «Η Μελέτη Εξοικείωσης Ακουστικών Ερεθισμάτων Προκλητών Δυναμικών με Χρήση της Κυματιδιακής Ανάλυσης», ΕΜΠ, 2010.
 97. Κυργιάζος Γεώργιος & Γεροσταθόπουλος Ηλίας, «Ανάπτυξη Εφαρμογής Σημασιολογικής Επισημείωσης και Αναζήτησης Ιατρικών Εικόνων», ΕΜΠ, 2010.
 98. Καζασίδης Ορέστης, «Μελέτη Επιδράσεων στο Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα κατά την Έκθεση στην Ακτινοβολία Τερματικών Συσκευών Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς: Υπολογιστικός Σχεδιασμός Πειράματος Εθελοντών», ΕΜΠ, 2011.
 99. Ζεϊμπέκης Κωνσταντίνος, «Μελέτη της Επίδρασης της Εν τω βάθει Διέγερσης σε Επίπεδο Νευρώνα, μέσω της Οδήγησης Μοντέλων Hammerstein- Wiener με Τροποποιημένα στη Συχνότητα Δυναμικά Τοπικού Πεδίου», ΕΜΠ, 2011.
 100. Θάνου Αιμιλιάνα, «Πρόβλεψη Νευρωνικών Εκπολώσεων Βάσει Δυναμικών Τοπικού Πεδίου με τη Χρήση Μοντέλων Hammerstein- Weiner», ΕΜΠ, 2011.
 101. Ματσάκου Αικατερίνη, «Αυτόματη Ανίχνευση του Αρτηριακού Τοιχώματος της Καρωτίδας από Εικόνες Υπερήχων β-σάρωσης», ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2011.
 102. Κόλιας Βασίλειος, «Semantic Annotation System for Medical Images», ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2011.
 103. Ζούρου Βερόνικα, «Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Εντροπίας Σημάτων Κορεσμού Οξυγόνου για την Εκτίμηση της Σοβαρότητας του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο», ΕΜΠ, 2011.
 104. Αποστολάκης Ιάσων-Ζαχαρίας, «Μη Παρεμβατική Αγγειακή Ελαστογραφία για το Χαρακτηρισμό της Καρωτίδας», ΕΜΠ, 2011.
 105. Μωραΐτης Τιμολέων, «Ανάπτυξη Μεθόδου Κατηγοριοποίησης Δυναμικών Ενέργειας και Μελέτη του Ρυθμού τους με Χρήση Ενδοκρανιακών Καταγραφών κατά την Παθητική &Ενεργητική Κίνηση Ασθενών με νόσο Πάρκινσον», ΕΜΠ, 2011.
 106. Καραθάνος Θωμάς, «Μελέτη του Προτύπου των Μετεκφορτίσεων σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών και της Συσχέτισής τους με Επιληπτογενείς Εστίες», ΕΜΠ, 2011.
 107. Χροναίου Ιωάννα, «Προσομοίωση της Φυσιολογίας των Βασικών Γαγγλίων στη Νόσο του Πάρκινσον μέσω ενός λεπτομερούς Πολυεπίπεδου Υπολογιστικού Μοντέλου», ΕΜΠ, 2011.
 108. Ρόζου Μαρία, «Ανάπτυξη Ελεγκτή Γλυκόζης Βασισμένου σε Γραμμικό Αυτοσυντονιζόμενο Μοντέλο Πρόβλεψης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι», ΕΜΠ, 2011
 109. Joao Teixeira (Escola Superior de Biotecnologia of the Universidade Catolica Portuguesa, ERASMUS Program), M.Sc. Thesis, "Design of Implantable Antennas", 2011.
 110. Τσακαλάκης Μιχαήλ, «Σχεδίαση Μικροσκοπικών Κεραιών για Εμφυτεύσιμες Βιοϊατρικές Διατάξεις», ΕΜΠ, 2011. Βραβείο IEEE EMBS Greece Chapter.
 111. Φιλντίση Αριστέα Ιωάννα, «Διερεύνηση της Δυνατότητας Πρόβλεψης των Νευρωνικών Εκπολώσεων Από Τα Δυναμικά Τοπικού Πεδίου. Χρήση Μικροηλεκτροδιακών Καταγραφών από τον Υποθαλαμικό Πυρήνα Παρκινσονικών Ασθενών που Υποβάλλονται σε εν τω Βάθει Εγκεφαλική Διέγερση», ΕΜΠ, 2012.
 112. Μαράκας Ελευθέριος , «Ανάλυση αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στην υπολογιστική ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρία για πείραμα καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε εθελοντές κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου τρίτης γενιάς», ΕΜΠ, 2012.
 113. Φράγγου Πολυτίμη, «Ανάπτυξη αλγορίθμου εύρεσης βέλτιστου σημείου τοποθέτησης ηλεκτροδίου εν τω βάθει διέγερσης εγκεφάλου με χρήση της β-ζώνης συχνοτήτων ενδοπυρηνικών καταγραφών», ΕΜΠ, 2012.
 114. Παπαστάθης Ιωάννης Αλέξανδρος, «Προσομοίωση Δικτύου Βιολογικών Νευρώνων με χρήση Μοντέλων Izhikevich οδηγούμενων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου», ΕΜΠ, 2012.
 115. Κελίρης Αναστάσης, «Χρονική και Συχνοτική Ανάλυση Ακουστικών Σημάτων Ροχαλητού», ΕΜΠ, 2012.
 116. Ψαθάς Κων/νος, «Σχεδίαση Εμφυτεύσιμων Κεραιών Διπλής Ζώνης για Ιατρική Τηλεμετρία», ΕΜΠ, 2012.
 117. Καλταμπάνη Ανδρομάχη, «Σχεδίαση και μελέτη εξωτερικών κεραιών για τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις», ΕΜΠ, 2012
 118. Μπισμπίκος Νικόλαος, «Μελέτη των Δυναμικών Μετεκφορτίσεων (afterdischarges) σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών με Χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου», EMΠ 2013.
 119. Δασκαλάκης-Παπατζανάκης  Γεώργιος, «Χρήση Νευρωνικών Δικτύων Πρόσθιας Τροφοδότησης με Χρονικές Καθυστερήσεις για την Ανίχνευση Επιληπτικών Κρίσεων», ΕΜΠ, 2013.
 120. Μακροδημήτρης Σταύρος, «Διερεύνηση της δυνατότητας διάκρισης επικίνδυνων αθηρωματικών πλακών με χρήση χαρακτηριστικών κίνησης», ΕΜΠ, 2013, βραβειο IEEE EMBS Greece chapter 2014
 121. Μπεσαράτ Μερσίνης Ζεϊν, «Ανάπτυξη Αναδρομικού Νευρωνικού Δικτύου Για την Εξατομικευμένη Πρόβλεψη της Συγκέντρωσης Γλυκόζης σε Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1», ΕΜΠ, 2013
 122. Κυριακού Σταύρος , «Μελέτη των σύγχρονων θεωριών για τη δραση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης και υπολογιστική προσομοίωση σε υπολογιστική προσομοίωση σε μοντέλα των βασικών γαγγλίων», ΕΜΠ, 2013
 123. Κουσκουλιάνος Θεόδωρος , «Ανάπτυξη Αναλογικού-Ολοκληρωτικού-Διαφορικού και Αναλογικού-Διαφορικού Ελεγκτή Γλυκόζης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1», ΕΜΠ, 2013
 124. Χαριδήμου Πέτρος, «Θέματα σμίκρυνσης έναντι επιδόσεων ακτινοβολίας και ασφάλειας για εμφυτεύσιμες κεραίες», ΕΜΠ, 2013
 125. Γρούμπας Ευάγγελος, «Σχεδίαση και βελτιστοποίηση ευρυζωνικών εμφυτεύσιμων κεραιών διπλής ζώνης προσανατολισμένη στις απαιτήσεις των ιατρικών εφαρμογών», ΕΜΠ, 2013
 126. Μήτσης  Κωνσταντίνος, «Ανάπτυξη εξατομικευμένου μοντέλου προσομοίωσης του μεταβολισμού γλυκόζης-ινσουλίνης σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 βασισμένο σε νευρο-ασαφή λογική», ΕΜΠ, 2014
 127. Λίτσα  Ελένη, «Ανάπτυξη εξατομικευμένου μοντέλου για την προσομοίωση της κινητικής της γλυκόζης σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 βασισμένο σε Αυτό-οργανούμενους Χάρτες», ΕΜΠ, 2014
 128. Τσακιράκη  Ελένη, «Αποτίμηση της αταξίας λειτουργικών δυναμικών ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος κατά τη διάρκεια ψυχοακουστικής διαδικασίας με χρήση του Διακριτού Μετασχηματισμού Κυματιδίου», ΕΜΠ, 2014
 129. Φουστούκος Γεώργιος, «Αποτίμηση δυναμικών αλληλεπίδρασης νευρώνων κατά τη διάρκεια ψυχοακουστικής διαδικασίας με τη χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου», ΕΜΠ, 2014
 130. Πρεβένιος Μαρίνος, «Υποστήριξη της διάγνωσης της καρωτιδικής αθηρωμάτωσης με τη βοήθεια πρότυπων κινητικότητας και παραμόρφωσης του αρτηριακού τοιχώματος», ΕΜΠ, 2014
 131. Κούντιγκ Αναστασόπουλος Σταφάν Ζαν-Ζακ, «Ανάπτυξη μοντέλου αυτόματης οριοθέτησης του υποθαλαμικού πυρήνα, με χρήση Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου και μικροηλεκτροδιακών καταγραφών ασθενών με τη νόσο του Parkinson: ένα εργαλείο για την κλινική υποστήριξη του σχεδιασμού της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης», ΕΜΠ, 2014
 132. Μπουφέα Αικατερίνη, «Ανάπτυξη μεθοδολογίας αυτόματου εντοπισμού της αθηρωματικής πλάκας σε εικόνες υπερήχων του αρτηριακού τοιχώματος», ΕΜΠ, 2014
 133. Ζουρνατζής Σ. Δημοσθένης, «Σχεδίαση εμφυτεύσιμων κεραιών μεγάλου εύρους ζώνης για εφαρμογές ασύρματης τηλεμετρίας», ΕΜΠ, 2014
 134. Γαλάνης Δημήτριος, «Μελέτη και σχεδίαση κεραιών για καταπόσιμες διατάξεις βιοϊατρικής τηλεμετρίας», ΕΜΠ, 2014