Κωνσταντίνα Σ. Νικήτα

Short Bio: 

Κωνσταντίνα Σπ. Νικήτα: Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Διδάκτορα Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). Μετά από επιτυχείς κατακτήριες εξετάσεις, εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1993.Κατά το διάστημα 1990-1995 εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, ΕΜΠ. Το 1996 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ, το 2001 εκλέχθηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και το 2005 Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα, όπου και υπηρετεί ως σήμερα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: βιολογικά αποτελέσματα και ιατρικές εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, υπολογιστικό βιοηλεκτρομαγνητισμό, βιοϊατρική πληροφορική, ιατρική απεικόνιση, ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων. Έχει δημοσιεύσει 176 εργασίες ως άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή ως κεφάλαια βιβλίων, καθώς και περισσότερα από 300 άρθρα στα πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων στην ελληνική, συντάκτης τεσσάρων βιβλίων στην αγγλική, καθώς και προσκεκλημένος συντάκτης ειδικών αφιερωμάτων διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Είναι κάτοχος δύο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έχει συντονίσει τεχνικά πλήθος χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών και ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων στην περιοχή της βιοϊατρικής τεχνολογίας και πληροφορικής. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) του επιστημονικού περιοδικού ΙΕΕΕ Transactions on Biomedical Engineering και έχει διατελέσει πρόεδρος ή μέλος της οργανωτικής/επιστημονικής επιτροπής περισσότερων από 50 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων σε βιοϊατρική τεχνολογία και σε επικοινωνίες. Έχει τιμηθεί με επιστημονικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και το Επιστημονικό Βραβείο του Ιδρύματος Μποδοσάκη που της απενεμήθη το 2003 για εξαιρετική συμβολή στον κλάδο της «Έρευνας και των Εφαρμογών της Πληροφορικής στην Ιατρική». Είναι Senior member του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE) των ΗΠΑ, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και Chair και Ambassador του ελληνικού τμήματος ΙΕΕΕ-Engineering in Medicine and Biology Society. Κατά το διάστημα 2007-2008 ήταν μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), από το 2008 είναι μέλος του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), και του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ). Από το Σεπτέμβριο 2010 είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ.

Research Interests: 
Ιατρική απεικόνιση, Ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων, Θεραπευτικές και διαγνωστικές τεχνικές βασισμένες σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Εφαρμοσμένος υπολογιστικός βιοηλεκτρομαγνητισμός, Βιοϊατρική Τηλεμετρία, Προσομοίωση βιολογικών και φυσιολογικών συστημάτων, Συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, Βιοπληροφορική, Νευροπληροφορική – Υπολογιστική Νευροεπιστήμη
Scholarships and Awards: 
  • Επιστημονικό βραβείο Ιδρύματος Μποδοσάκη 2003 στον τομέα Εφαρμοσμένων Θετικών Επιστημών για εξαιρετική συμβολή στο γνωστικό αντικείμενο "Έρευνα και Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Ιατρική".
  • Τιμητική διάκριση IEEE “ for outstanding organization of IST 2007 ” , Krakow, Poland (2007)
  • Τιμητική διάκριση IEEE “ for outstanding organization of IST 2008”, Chania, Greece (2008)
  • Τιμητική διάκριση IEEE “in recognition and appreciation for valued services and contributions as a General Chair to the BIBE 2008, Athens, Greece (2008)
  • Βραβείο, "IEEE EMBS award as founding chair of the best new chapter (Greece chapter)", 2007
  • Υποτροφία Ιδρύματος Μπάκαλα (1981-1986)
  • Τιμητικός έπαινος επιστημονικής εργασίας, 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας (1991)
  • Βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας, 1st International Congress on Pancreatic Cancer (1996)
  • Βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας, 1st Panhellenic Conference on Biomedical Technology (1998)
Scientific Professional Societies: 
Founding fellow of the European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science Senior Member, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Microwave Theory and Techniques Society (MTT-S), Antennas and Propagation Society (AP-S), Neural Networks Council, Pervasive Computing , Computer Society (CS) Ambassador, Founding Chair και Membership Development Officer του Ελληνικού Τμήματος IEEE-EMBS, Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας ( IΣΑ), Μέλος Ελληνικής Εταιρίας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ)
Room Number: 
1.1.17
e-mail: 
knikita@ece.ntua.gr