Γιώργος Τσιρογιάννης

Scientific Professional Societies: 
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece