Αλέξανδρος Καραγιάννης

Scientific Professional Societies: 
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)