Κωνσταντίνος Μήτσης

Short Bio: 

Απέκτησε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2013. Από τις αρχές του 2014 έγινε μέλος του Εργαστηρίου Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BioSim) της σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ όπου αυτή τη στιγμή εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή. Έχει μία δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο.

Research Interests: 
Μηχανική Μάθηση, Συστήματα Ελέγχου, Μοντελοποίηση Φυσιολογικών Συστημάτων  Ιατρικά Υποστηρικτικά Συστήματα Λήψης αποφάσεων, Διαχείριση Σακχαρώδους Διαβήτη
Scientific Professional Societies: 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Room Number: 
21.26
e-mail: 
kmhtshs@biosim.ntua.gr