Διδακτορικές Διατριβές

 1. Μουραβλιάνσκυ Νικόλαος, “Εξελιγμένοι αλγόριθμοι ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων για την ευθυγράμμιση και οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων”, ΕΜΠ 2000.
 2. Ντάσης Ευθύμιος, “Οπτικοποίηση τρισδιάστατων ιατρικών δεδομένων και ασφαλής τηλε-συνεργασία στην εικονική εξομοίωση πλάνου ακτινοθεραπείας”, ΕΜΠ 2001.
 3. Ασβεστάς Παντελεήμων, “Ανάπτυξη αλγορίθμων με βάση τη fractal θεωρία για την επεξεργασία ιατρικών δεδομένων”, ΕΜΠ 2001. Βραβείο Ιδρύματος Δ. Χωραφά, 2003.
 4. Μουγιακάκου Σταυρούλα, “Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης κλινικών αποφάσεων με χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης”, ΕΜΠ 2003.
 5. Βάσιος Χρήστος, “Ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας και ταξινόμησης προκλητών δυναμικών εγκεφάλου”, ΕΜΠ 2003.
 6. Κουλουρίδης Σταύρος, “Μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ βιολογικών ιστών και μικροκυματικών πηγών ακτινοβολίας σε συνθήκες κοντινού πεδίου”, ΕΜΠ 2003. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου, 2003.
 7. Ζαχαράκη Ευαγγελία, “Ανάπτυξη αλγορίθμων ευθυγράμμισης απεικονιστικών δεδομένων και υπολογιστικής προσομοίωσης της εξέλιξης καρκινικών όγκων με στόχο την υποστήριξη κλινικών αποφάσεων ακτινο-ογκολογίας”, ΕΜΠ 2004.
 8. Διονυσίου Δήμητρα, “Υπολογιστική προσομοίωση της ανάπτυξης και απόκρισης καρκινικών όγκων in vivo σε ακτινοθεραπευτικά σχήματα. Βιολογική βελτιστοποίηση της ακτινοθεραπείας με τη διεξαγωγή πειραμάτων «in silico»”, ΕΜΠ 2004.
 9. Καραφωτιάς Άγγελος, “Υπολογιστική Προσομοίωση Βιοηλεκτρομαγνητικών Αλληλεπιδράσεων με Χρήση της Μεθόδου των Βοηθητικών Πηγών”, ΕΜΠ 2005.
 10. Στοΐτσης Γιάννης, “Υπολογιστική επεξεργασία και ανάλυση ακολουθιών εικόνων υπερήχων της καρωτίδας: Συσχέτιση με τη μηχανική συμπεριφορά του αρτηριακού τοιχώματος”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ 2007. 
 11. Βουλδής Άγγελος, “Ανάπτυξη Υπολογιστικών Μεθόδων Επίλυσης του Τρισδιάστατου Προβλήματος Αντίστροφης Σκέδασης”, ΕΜΠ, 2007.
 12. Γιαννακάκης Γιώργος, “Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με χρήση μοντέλων συνδεσιμότητας και μεγεθών εντροπίας”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 13. Τσιρογιάννης Γιώργος, “Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων βιολογικών νευρωνικών δικτύων για τη μελέτη του ρόλου της ισχύος διασύνδεσης των νευρώνων”, ΕΜΠ, 2009.
 14. Βαλαβάνης Ιωάννης, “Ανάπτυξη υβριδικών αλγορίθμων με βάση μεθοδολογίες δικτύων για τη διερεύνηση συσχετίσεων σε βιολογικά/περιβαλλοντικά δεδομένα”, ΕΜΠ, 2009.
 15. Καρακατσάνης Νικόλαος, “Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ιατρικών Απεικονιστικών Συστημάτων Ποζιτρονιακής Τομογραφίας με Χρήση Αλγορίθων Προσομοίωσης Monte Carlo”, ΕΜΠ, 2010.
 16. Ζαρκογιάννη Κωνσταντία, “Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Εξατομικευμένων Ιατρικών Αποφάσεων για τη Διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη”, EMΠ, 2011.
 17. Πολυχρονάκη Γεωργία Σταυρούλα, “Ανάπτυξη μεθοδολογιών βασιμένων σε μεγέθη μη-γραμμικής δυναμικής για την ανάλυση δεδομένων επιληψίας”, ΕΜΠ, 2011.
 18. Αλεξανδρίδου Αναστασία, «Ανάπτυξη Υπολογιστικής Μεθοδολογίας Εξόρυξης, Ανάλυσης και Παρουσίασης Δεδομένων Πρωτεωμικής Καρκινικών Δειγμάτων», ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2011.
 19. Μιχμίζος Κωνσταντίνος, “Ανάπτυξη Υπολογιστικών &Μαθηματικών Μοντέλων Βιολογικών Νευρώνων για τη Μελέτη &τον Έλεγχο της Παθοφυσιολογίας της Κίνησης”, ΕΜΠ, 2011.
 20. Χριστοπούλου Μαρία, “Υπολογιστική & Πειραματική Μελέτη της Επίδρασης ΗΜ Ακτινοβολίας από Τερματικές Συσκευές Κινητών Επικοινωνιών 2ης  κα 3ης Γενιάς σε Λειτουργικές Εγκεφαλικές Δομές”, ΕΜΠ, 2011.
 21. Σκευοφύλακας Μάριος, “Υβριδικές Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υποστήριξης Ιατρικών Αποφάσεων”, ΕΜΠ, 2013.
 22. Κιούρτη Ασημένια, “Σχεδιασμός εμφυτεύσιμων κεραιών για ασύρματες ιατρικές τηλεμετρικές εφαρμογές”, ΕΜΠ, 2013. Βραβείο Κληροδοτήματος Χωραφά 2013.
 23. Ανδρεάδης Ιωάννης, “Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την υποβοηθούμενη διάγνωση συμπλεγμάτων μικροασβεστώσεων του μαστού”, ΕΜΠ, 2014.
 24. Γαστουνιώτη Αιμιλία, "Υπολογιστική ανάλυση μηχανικών χαρακτηριστικών του αρτηριακού τοιχώματος από απεικονιστικές καταγραφές με στόχο την υποβοήθηση της διάγνωσης της καρωτιδικής αθηρωμάτωσης", ΕΜΠ, 2014.
 25. Καραμίντζιου Σοφία, "Ανάπτυξη μοντέλων στοχαστικής δυναμικής για τη βελτιστοποίηση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης σε κινητικές και νευροψυχιατρικές διαταραχές", ΕΜΠ, 2015.