Το άρθρο των Α. Κιουρτή, Κ. Νικήτα με τίτλο "A Review of In-Body Biotelemetry Devices: Implantables, Ingestibles, and Injectables" θα δημοσιευτεί στο περιοδικό IEEE Transactions on Biomedical Engineering

Greek

Το άρθρο των Α. Κιουρτή,  Κ. Νικήτα με τίτλο   "A Review of In-Body Biotelemetry Devices: Implantables, Ingestibles, and Injectables"   θα δημοσιευτεί στο περιοδικό IEEE Transactions on Biomedical Engineering (ΤΜΒΕ). Το άρθρο βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Date: 
10/02/2017