Το άρθρο με τίτλο "An Approach for Self-Powered Cardiovascular Monitoring Based on Electromagnetic Induction" θα δημοσιευτεί στο περιοδικό IEEE Sensors

Το άρθρο των Γ. Μ. Καραγεώργου, Χ. Μανόπουλου, Α. Κιούρτη, Α. Καραγιάννη, Σ. Τσαγκάρη, Κ. Νικήτα με τίτλο "An Approach for Self-Powered Cardiovascular Monitoring Based on Electromagnetic Induction"  θα δημοσιευτεί στο περιοδικό IEEE Sensors και είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμο. 

Greek
Date: 
01/05/2017