Το άρθρο με τίτλο "Comparative assessment of statistical and machine learning techniques towards estimating the risk of developing type 2 diabetes and cardiovascular complications" δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού Expert Systems

Το άρθρο των Καλλιόπη Δαλακλείδη, Κωνσταντία Ζαρκογιάννη, Αναστασία Θανοπούλου και Κωνσταντίνα Νικήτα, με τίτλο "Comparative assessment of statistical and machine learning techniques towards estimating the risk of developing type 2 diabetes and cardiovascular complications"  δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού Expert Systems.  

Greek
Date: 
02/05/2017